ПРОГРАМА соціального захисту дитячого та дорослого населення м. Бердянськ в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2016 рік

1

Затверджено рішення шостої сесії міської ради VII скликання 21 січня 2016 року №61

Програма

соціального захисту дитячого та дорослого населення м. Бердянськ в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2016 рік

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Ця програма, розроблена на основі Конституції України, Законів України: «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про місцеве самоврядування в Україні» , «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про донорство крові та її компонентів», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 15.06.2004р.; «Програми надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р. № 955, постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. №509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції».

П. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

1. Мета програми

Однією з найбільш актуальних проблем в Україні є стан здоров’я населення, в тому числі його складової – стоматологічного здоров’я. Низький рівень стоматологічного здоров’я, насамперед дитячого населення та вагітних жінок, негативно впливає на стан загального здоров’я впродовж усіх періодів життя людини, спричиняючи соціальні й фінансові проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-економічного розвитку країни.

У структурі загальної захворюваності населення нашої країни хвороби порожнини рота і зубів займають третє місце. 11,4% від загальної кількості відвідувань лікарів припадає на частку лікарів-стоматологів.

Особливе занепокоєння викликає стабільно висока поширеність захворювань у всі вікові періоди, насамперед значну ураженість твердих тканин зубів та пародонта у людей похилого віку, вагітних жінок та дітей.

 За даними головного управління статистики в Запорізькій області станом на 1 січня 2015 року в м. Бердянськ проживає 118378 чоловік. Більше половини населення міста відносяться до пільгових категорій, і майже кожен з них потребує протезування чи санації ротової порожнини. За статистичними даними в місті Бердянську розповсюдженість карієсу до 90% серед усіх груп населення, у дітей від 73% до 83% в залежності від віку. Така висока розповсюдженість карієсу та його ускладнень у населення пов'язана з низьким вмістом фтору у питній воді, якою користуються мешканці міста та напруженою екологічною та санітарно-епідемічною ситуацією, що склалася в Україні за останні роки, яка пов’язана із забрудненням довкілля, в тому числі і джерел водопостачання, неочищеними стічними побутовими та промисловими водами. Економічно доведено, що профілактика захворювань, або їх лікування на ранніх стадіях, коштує дешевше ніж лікування гострих форм хвороби та її ускладнень. Тому значну частку цієї програми займають профілактичні заходи в організованих дитячих колективах . У дитячий період розвитку організму профілактичні заходи набагато ефективніші, оскільки на цьому етапі відбувається прорізування, зміна і дозрівання емалі молочних та постійних зубів, формування постійного прикусу. Кожна друга дитина має ваду розвитку щелепно-лицевої системи і потребує ортодонтичної допомоги, що є профілактичним заходом у формуванні вторинних зубо-щелепних деформацій та їх ускладнень. За градацією ВООЗ така захворюваність вважається масовою.

 Мета цієї програми :

  • реалізація положень чинного законодавства щодо забезпечення доступних кваліфікованих невідкладних стоматологічних послуг населенню міста;
  • створення умов для збереження та покращення стоматологічного здоров'я пільгових категорій населення міста.

2. Завдання та заходи програми

Надання стоматологічних послуг здійснюється згідно Наказів МОЗ України №751 від 28.09.2012 Про створення та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України, №752 від 28.09.2012 Про порядок контролю якості медичної допомоги, № 566 від 23.11.2004р. «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги», №502 від 28.12.2002р. «Про затвердження Тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів».

Стоматологічні послуги надаються за наступними напрямками:

  1. Невідкладні стоматологічні послуги всім категоріям населення міста, тимчасово переміщеним особам при пред’явленні Довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, та громадянам які перебувають на військовій службі, залучені та беруть участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей (хірургічні та терапевтичні послуги в межах встановлених МОЗ);
  2. Профілактичні стоматологічні послуги:

2.1.                    Дітям шляхом надання :

2.1.1. лікувально-профілактичні послуги школярам (в школах міста навчається близько 9000 учнів) та дітям, що відвідують дитячі дошкільні установи (близько 3500 дітей) ;

2.1.2. ортодонтичні послуги - виготовлення ортодонтичних апаратів та протезів дітям, які відносяться до пільгової категорії (інваліди, сироти та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС), дітям з багатодітних сімей;

2.2.                    Пільговим категоріям населення, що підлягають щорічним профілактичним оглядам, за графіком КУ «Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги», шляхом огляду та визначення потреби в лікуванні та протезуванні. Щорічно таким оглядам підлягає більше 4000 чоловік.

  1. Лікувально-хірургічні стоматологічні послуги пільговим категоріям громадян міста та тимчасово переміщеним особам при пред'явленні Довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (дітям та підліткам, учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, ветеранам праці, інвалідам, пенсіонерам, громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС, вагітним жінкам, почесним донорам, громадянам які перебувають на військовій службі, залучені та беруть участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей та особам з числа дітей-сиріт) шляхом надання:

3.1.                стоматологічних послуг дітям (хірургічних, терапевтичних, профілактичних за маловитратними технологіями);

3.2.                терапевтичних послуг:

3.2.1. лікування карієсу та його ускладнень (за маловитратними  технологіями );

3.2.2. лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини та ясен (за маловитратними технологіями);

3.2.3.      хірургічних послуг у повному обсязі (за маловитратними технологіями та за винятком імплантацій);

  1. Безоплатне зубопротезування пільгових категорій громадян міста (учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, донорів, ветеранів праці, пенсіонерів за віком, інвалідів за загальними захворюваннями) із застосуванням таких видів зубних протезів:

а.     штамповано - паяні незнімні протези;

б.     знімні пластинчаті протези;

в.     суцільнолиті та пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями.

За кошти місцевого бюджету не виконується зубопротезування металокерамікою, фотополімерами, дорогоцінними металами, нітрит-титанове покриття, протезування на імплантах та знімне протезування високовартісними пластмасами.

Враховуючи, що в черзі в управлінні праці і соціального захисту населення м. Бердянська, на кінець 2015 року, на безоплатне зубопротезування зареєстровано близько 3500 чоловік, даний вид стоматологічної допомоги надається у наступному порядку:

1)        Громадянин, що має право на безоплатне зубопротезування подає заяву в Управління праці та соціального захисту населення разом із довідкою від лікувальної установи про втрату жувальної ефективності;

2)      Право на позачергове безоплатне зубопротезування мають:

а.     пільгові категорії, що визначені чинним законодавством;

б.     особи з втратою жувальної ефективності понад 80%;

в.     активні члени Ради ветеранів, громадських організацій ветеранів та інвалідів за клопотанням цих організацій.

3)        Управління праці і соціального захисту населення разом з Радою ветеранів м. Бердянська та іншими громадськими організаціями , що мають відношення до вирішення даної проблеми, визначає черговість і надає списки на зубопротезування лікувальному закладу, який буде здійснювати зубопротезування.

4)        У разі відмови особи, що направлена на пільгове зубопротезування, протезуватися в установлені строки з поважної причини, її протезування переноситься до повторного письмового звернення в Управління праці і соціального захисту населення.

5)        У разі відмови від протезування або не з'явлення на протязі поточного року, без поважної причини, особа знімається з черги на безоплатне зубне протезування.

6)        Повторне звернення до Управління праці і соціального захисту населення для взяття на облік може бути здійснено особою не раніше 2 років після закінчення останнього безоплатного зубопротезування.

7)        Максимальна сума, що виділяється на протезування 1 чоловіка складає  

1460 грн. Суми, що перевищують встановлений ліміт, сплачуються пацієнтом самостійно.

8)        У зв’язку з тим, що стоматологічне обслуговування за термінами часу може бути перехідним із одного календарного року на другий, допускається оплата у перші місяці наступного року за роботи розпочаті у минулому році і закінчені у поточному.

 

ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в сумі – 3972500,00 гривень, в т.ч. на лікувально-хірургічну і невідкладну стоматологічну допомогу дорослому та дитячому населенню м.Бердянська –3372500,00 грн, що складає – 28,50 грн. у рік на 1 мешканця міста ; на безоплатне зубне протезування пільговим категоріям – 600000,00 грн.

Середня вартість 1 відвідування з лікувально-хірургічних послуг на 2016 рік - 77 грн. 23 коп.

Використання вказаних коштів буде направлене на забезпечення виконання основних напрямків даної Програми.

 

 

ОСНОВНІ ВИДИ БЕЗОПЛАТНИХ ЛІКУВАЛЬНО- ХІРУРГІЧНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

 

на 2016рік

 

Найменування послуг стоматолоагічних

Відвідувань

Сума

Невідкладні послуги стоматологічні

(хірургічні та терапевтичні послуги у межах встановлених МОЗ України)

12103

802540,00

Заходи з профілактики стоматологічних захворювань:

 

 школи, дошкільні дитячі установи та профілактичні огляди пільгових категорій громадян за планом КУ «Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР

 

ортодонтичні послуги

 

 

 

 

7960

 

 

 

 

 

150

 

 

 

512600,00

 

 

 

 

 

30000,00

 

Стоматологічні послуги в повному обсязі (терапевтичні та хірургічні) дитячому населенню

іншім пільгові категорії громадян терапевтичні послуги

хірургічні послуги

 

 

11728

 

9382

2346

 

 

965515,00

 

961742,00

100103,00

ВСЬОГО

43669

3372500,00

 

 

БЕЗОПЛАТНЕ ЗУБНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ

 

 

План 2016 рік

Всього отримають

зубні протези (чол.)

434

 

Середня вартість

протезування І пацієнта

1380

Сума

600000

 

 

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Виконання програми дасть можливість:

 

1. Запобігти в значній мірі тяжких стоматологічних і пов'язаних з ними соматичних ускладнень у працездатного населення, що не може з різних причин отримати стоматологічну допомогу у повному обсязі;

2. Продовжити комплексну систему профілактики стоматологічних захворювань у дитячого населення міста;

3. Отримати гарантований Програмою обсяг стоматологічної допомоги в кількості 43669 відвідувань. Кількість відвідувань може змінюватися в цілому та варіювати за різними напрямками лікувально-хірургічних послуг в залежності від фактичної потреби;

4. Запротезувати 434 громадянина пільгової категорії населення.

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

1. Лікувальна установа, що надає безоплатні стоматологічні послуги населенню здійснює її персональний облік та щомісячно подає звіти у відділ охорони здоров'я і управління праці та соціального захисту населення.

2. Звіт про виконання Програми надається міській раді за підсумками року.

 

 

 

Начальник відділу охорони здоров’я                                   В.І.Пономаренко